Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nižná Jablonka

Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nižná Jablonka